โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จัดการเรียนการสอน แบบ onsite วันที่ 18 มกราคม 2565 มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 แบบ ATK ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมไปถึงครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน