นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

Leave a Comment